วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาหินลาด – 260207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาหินลาด

ภาษาไทย : ต. นาหินลาด  อ. ปากพลี จ. นครนายก

English : Na Hin Lat ,Pak Phli, Nakhon Nayok

รหัส ตำบล : 260207

รหัส อำเภอ : 2602

รหัส จังหวัด  : 26

ละติจูด : 14.317

ลองติจูด : 101.457

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.317,101.457,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/