วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาหอ – 420510

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาหอ

ภาษาไทย : ต. นาหอ  อ. ด่านซ้าย จ. เลย

English : Na Ho ,Dan Sai, Loei

รหัส ตำบล : 420510

รหัส อำเภอ : 4205

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.331

ลองติจูด : 101.142

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.331,101.142,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/