วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาหว้า – 401607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาหว้า

ภาษาไทย : ต. นาหว้า  อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น

English : Na Wa ,Phu Wiang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401607

รหัส อำเภอ : 4016

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.721

ลองติจูด : 102.572

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.721,102.572,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/