วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาหนัง – 430508

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาหนัง

ภาษาไทย : ต. นาหนัง  อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย

English : Na Nang ,Phon Phisai, Nong Khai

รหัส ตำบล : 430508

รหัส อำเภอ : 4305

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 17.888

ลองติจูด : 103.136

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.888,103.136,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/