วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาหนองไผ่ – 320202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาหนองไผ่

ภาษาไทย : ต. นาหนองไผ่  อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์

English : Na Nong Phai ,Chumphon Buri, Surin

รหัส ตำบล : 320202

รหัส อำเภอ : 3202

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.376

ลองติจูด : 103.487

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.376,103.487,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/