วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาหนองทุ่ม – 361203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาหนองทุ่ม

ภาษาไทย : ต. นาหนองทุ่ม  อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ

English : Na Nong Thum ,Kaeng Khro, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361203

รหัส อำเภอ : 3612

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.032

ลองติจูด : 102.164

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.032,102.164,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/