วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาส่วง – 340702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาส่วง

ภาษาไทย : ต. นาส่วง  อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Na Suang ,Det Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340702

รหัส อำเภอ : 3407

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.012

ลองติจูด : 104.983

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.012,104.983,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/