วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาสีนวล – 440805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาสีนวล

ภาษาไทย : ต. นาสีนวล  อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Na Si Nuan ,Phayakkhaphum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440805

รหัส อำเภอ : 4408

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.635

ลองติจูด : 103.223

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.635,103.223,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/