วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาสะไม – 341109

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาสะไม

ภาษาไทย : ต. นาสะไม  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Na Samai ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341109

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.687

ลองติจูด : 104.913

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.687,104.913,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/