วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาสวรรค์ – 380107

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาสวรรค์

ภาษาไทย : ต. นาสวรรค์  อ. บึงกาฬ จ. บึงกาฬ

English : ,Bueng Kan, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380107

รหัส อำเภอ : 3801

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.265

ลองติจูด : 103.581

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.265,103.581,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/