วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นารุ่ง – 320913

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นารุ่ง

ภาษาไทย : ต. นารุ่ง  อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์

English : Na Rung ,Sikhoraphum, Surin

รหัส ตำบล : 320913

รหัส อำเภอ : 3209

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.984

ลองติจูด : 103.829

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.984,103.829,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/