วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นายูง – 412201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นายูง

ภาษาไทย : ต. นายูง  อ. นายูง จ. อุดรธานี

English : Na Yung ,Na Yung, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412201

รหัส อำเภอ : 4122

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.916

ลองติจูด : 102.213

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.916,102.213,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/