วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นายูง – 410906

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นายูง

ภาษาไทย : ต. นายูง  อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี

English : Na Yung ,Si That, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410906

รหัส อำเภอ : 4109

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 16.952

ลองติจูด : 103.308

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.952,103.308,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/