วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นายาว – 190904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นายาว

ภาษาไทย : ต. นายาว  อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี

English : Na Yao ,Phra Phutthabat, Saraburi

รหัส ตำบล : 190904

รหัส อำเภอ : 1909

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.768

ลองติจูด : 100.763

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.768,100.763,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/