วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นายาง – 521104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นายาง

ภาษาไทย : ต. นายาง  อ. สบปราบ จ. ลำปาง

English : Na Yang ,Sop Prap, Lampang

รหัส ตำบล : 521104

รหัส อำเภอ : 5211

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 17.904

ลองติจูด : 99.266

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.904,99.266,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/