วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นายางกลัก – 360903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นายางกลัก

ภาษาไทย : ต. นายางกลัก  อ. เทพสถิต จ. ชัยภูมิ

English : Na Yang Klak ,Thep Sathit, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360903

รหัส อำเภอ : 3609

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.676

ลองติจูด : 101.517

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.676,101.517,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/