วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นายม – 370118

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นายม

ภาษาไทย : ต. นายม  อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ

English : Na Yom ,Mueang Amnat Charoen, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370118

รหัส อำเภอ : 3701

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.878

ลองติจูด : 104.513

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.878,104.513,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/