วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นามาลา – 420604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นามาลา

ภาษาไทย : ต. นามาลา  อ. นาแห้ว จ. เลย

English : Na Mala ,Na Haeo, Loei

รหัส ตำบล : 420604

รหัส อำเภอ : 4206

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.336

ลองติจูด : 101.071

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.336,101.071,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/