วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาพู่ – 411903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาพู่

ภาษาไทย : ต. นาพู่  อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี

English : Na Phu ,Phen, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411903

รหัส อำเภอ : 4119

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.600

ลองติจูด : 102.764

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.600,102.764,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/