วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาพิน – 341108

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาพิน

ภาษาไทย : ต. นาพิน  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Na Phin ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341108

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.562

ลองติจูด : 105.034

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.562,105.034,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/