วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาฝาย – 402002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาฝาย

ภาษาไทย : ต. นาฝาย  อ. ภูผาม่าน จ. ขอนแก่น

English : Na Fai ,Phu Phaman, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402002

รหัส อำเภอ : 4020

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.680

ลองติจูด : 101.871

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.680,101.871,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/