วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาผือ – 370108

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาผือ

ภาษาไทย : ต. นาผือ  อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ

English : Na Phue ,Mueang Amnat Charoen, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370108

รหัส อำเภอ : 3701

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.982

ลองติจูด : 104.626

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.982,104.626,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/