วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาปรัง – 560606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาปรัง

ภาษาไทย : ต. นาปรัง  อ. ปง จ. พะเยา

English : Na Prang ,Pong, Phayao

รหัส ตำบล : 560606

รหัส อำเภอ : 5606

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.219

ลองติจูด : 100.242

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.219,100.242,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/