วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นานวน – 320804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นานวน

ภาษาไทย : ต. นานวน  อ. สนม จ. สุรินทร์

English : Na Nuan ,Sanom, Surin

รหัส ตำบล : 320804

รหัส อำเภอ : 3208

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.139

ลองติจูด : 103.793

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.139,103.793,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/