วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาทะนุง – 551001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาทะนุง

ภาษาไทย : ต. นาทะนุง  อ. นาหมื่น จ. น่าน

English : Na Thanung ,Na Muen, Nan

รหัส ตำบล : 551001

รหัส อำเภอ : 5510

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.117

ลองติจูด : 100.615

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.117,100.615,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/