วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาทอง – 440507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาทอง

ภาษาไทย : ต. นาทอง  อ. เชียงยืน จ. มหาสารคาม

English : Na Thong ,Chiang Yuen, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440507

รหัส อำเภอ : 4405

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.389

ลองติจูด : 103.059

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.389,103.059,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/