วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาทราย – 412302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาทราย

ภาษาไทย : ต. นาทราย  อ. พิบูลย์รักษ์ จ. อุดรธานี

English : Na Sai ,Phibun Rak, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412302

รหัส อำเภอ : 4123

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.563

ลองติจูด : 103.123

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.563,103.123,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/