วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาทม – 481101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาทม

ภาษาไทย : ต. นาทม  อ. นาทม จ. นครพนม

English : Na Thom ,Na Thom, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 481101

รหัส อำเภอ : 4811

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.845

ลองติจูด : 104.037

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.845,104.037,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/