วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาตาล – 343001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาตาล

ภาษาไทย : ต. นาตาล  อ. นาตาล จ. อุบลราชธานี

English : Na Tan ,Na Tan, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 343001

รหัส อำเภอ : 3430

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.893

ลองติจูด : 105.310

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.893,105.310,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/