วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาด้วง – 420201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาด้วง

ภาษาไทย : ต. นาด้วง  อ. นาด้วง จ. เลย

English : Na Duang ,Na Duang, Loei

รหัส ตำบล : 420201

รหัส อำเภอ : 4202

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.500

ลองติจูด : 102.043

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.500,102.043,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/