วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาด่าน – 390504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาด่าน

ภาษาไทย : ต. นาด่าน  อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู

English : Na Dan ,Suwannakhuha, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390504

รหัส อำเภอ : 3905

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.470

ลองติจูด : 102.347

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.470,102.347,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/