วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาดี – 460713

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาดี

ภาษาไทย : ต. นาดี  อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์

English : Na Di ,Yang Talat, Kalasin

รหัส ตำบล : 460713

รหัส อำเภอ : 4607

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.361

ลองติจูด : 103.474

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.361,103.474,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/