วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาดี – 431502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาดี

ภาษาไทย : ต. นาดี  อ. เฝ้าไร่ จ. หนองคาย

English : Na Di ,Fao Rai, Nong Khai

รหัส ตำบล : 431502

รหัส อำเภอ : 4315

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 17.999

ลองติจูด : 103.366

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.999,103.366,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/