วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาดี – 420503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาดี

ภาษาไทย : ต. นาดี  อ. ด่านซ้าย จ. เลย

English : Na Di ,Dan Sai, Loei

รหัส ตำบล : 420503

รหัส อำเภอ : 4205

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.420

ลองติจูด : 101.154

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.420,101.154,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/