วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาดี – 390503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาดี

ภาษาไทย : ต. นาดี  อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู

English : Na Di ,Suwannakhuha, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390503

รหัส อำเภอ : 3905

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.473

ลองติจูด : 102.269

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.473,102.269,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/