วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาดี – 342902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาดี

ภาษาไทย : ต. นาดี  อ. นาเยีย จ. อุบลราชธานี

English : Na Di ,Na Yia, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342902

รหัส อำเภอ : 3429

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.116

ลองติจูด : 105.018

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.116,105.018,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/