วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาดี – 250301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาดี

ภาษาไทย : ต. นาดี  อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

English : Na Di ,Na Di, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250301

รหัส อำเภอ : 2503

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 14.189

ลองติจูด : 101.792

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.189,101.792,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/