วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาดินดำ – 420109

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาดินดำ

ภาษาไทย : ต. นาดินดำ  อ. เมืองเลย จ. เลย

English : Na Din Dam ,Mueang Loei, Loei

รหัส ตำบล : 420109

รหัส อำเภอ : 4201

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.455

ลองติจูด : 101.842

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.455,101.842,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/