วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาดอกคำ – 420202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาดอกคำ

ภาษาไทย : ต. นาดอกคำ  อ. นาด้วง จ. เลย

English : Na Dok Kham ,Na Duang, Loei

รหัส ตำบล : 420202

รหัส อำเภอ : 4202

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.591

ลองติจูด : 101.990

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.591,101.990,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/