วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาดง – 380506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาดง

ภาษาไทย : ต. นาดง  อ. ปากคาด จ. บึงกาฬ

English : ,Pak Khat, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380506

รหัส อำเภอ : 3805

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.256

ลองติจูด : 103.304

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.256,103.304,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/