วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาซ่าว – 420303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาซ่าว

ภาษาไทย : ต. นาซ่าว  อ. เชียงคาน จ. เลย

English : Na Sao ,Chiang Khan, Loei

รหัส ตำบล : 420303

รหัส อำเภอ : 4203

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.814

ลองติจูด : 101.663

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.814,101.663,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/