วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาซอ – 470809

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาซอ

ภาษาไทย : ต. นาซอ  อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร

English : Na So ,Wanon Niwat, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470809

รหัส อำเภอ : 4708

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.674

ลองติจูด : 103.848

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.674,103.848,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/