วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาชุมแสง – 401606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาชุมแสง

ภาษาไทย : ต. นาชุมแสง  อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น

English : Na Chum Saeng ,Phu Wiang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401606

รหัส อำเภอ : 4016

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.602

ลองติจูด : 102.331

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.602,102.331,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/