วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาชาว – 550107

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาชาว

ภาษาไทย : ต. นาชาว  อ. เมืองน่าน จ. น่าน

English : Na Sao ,Mueang Nan, Nan

รหัส ตำบล : 550107

รหัส อำเภอ : 5501

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.708

ลองติจูด : 100.682

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.708,100.682,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/