วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาจำปา – 461705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาจำปา

ภาษาไทย : ต. นาจำปา  อ. ดอนจาน จ. กาฬสินธุ์

English : Na Champa ,Don Chan, Kalasin

รหัส ตำบล : 461705

รหัส อำเภอ : 4617

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.480

ลองติจูด : 103.696

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.480,103.696,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/