วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาจาน – 400603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาจาน

ภาษาไทย : ต. นาจาน  อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น

English : Na Chan ,Si Chomphu, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400603

รหัส อำเภอ : 4006

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.657

ลองติจูด : 102.147

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.657,102.147,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/