วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นาจะหลวย – 340801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นาจะหลวย

ภาษาไทย : ต. นาจะหลวย  อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี

English : Na Chaluai ,Na Chaluai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340801

รหัส อำเภอ : 3408

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.487

ลองติจูด : 105.261

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.487,105.261,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/