วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นางแดด – 360504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นางแดด

ภาษาไทย : ต. นางแดด  อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ

English : Nang Daet ,Nong Bua Daeng, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360504

รหัส อำเภอ : 3605

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.280

ลองติจูด : 101.518

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.280,101.518,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/