วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นางิ้ว – 430804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นางิ้ว

ภาษาไทย : ต. นางิ้ว  อ. สังคม จ. หนองคาย

English : Na Ngio ,Sangkhom, Nong Khai

รหัส ตำบล : 430804

รหัส อำเภอ : 4308

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 18.092

ลองติจูด : 102.125

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.092,102.125,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/