วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. นางาม – 401707

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. นางาม

ภาษาไทย : ต. นางาม  อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

English : Na Ngam ,Mancha Khiri, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401707

รหัส อำเภอ : 4017

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.196

ลองติจูด : 102.419

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.196,102.419,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/